VEK MY
NOVINKY > Svet a MY 2018

Podporené od mariansvitek.com

    Svet a MY 2018

    17. ročník premietania Svet a MY bude 17. 2. v sobotu na obvyklom mieste - v kultúrnom dome Samka Dudíka na Myjave o 17.h. Tešíme sa na stretnutie!