VEK MY
NOVINKY > Výstava fotografií

Podporené od mariansvitek.com

    Výstava fotografií


    Plagát k sprievodnej akcií k premietaniu. Kompletnú reportáž z tejto expedcie nájdete na stránkach refresher.sk/profil/dobrodruhovia-mysb/blogy.
    Výstava bude prístupna v čase konania premietania a cez pracovné dni do 12.2.